Home      Homeopathie      Wetenschap/Homeopathie      Sitemap


Parkinson en alternatieve geneeswijze

Ginkgo Biloba, Ginseng, Sint Janskruid
Vitamines, Bewegen, en meerReguliere Parkinsonmedicijnen: een heilloze weg.

Ze veroorzaken de klachten die ze zouden moeten bestrijden.

Ernstige verslavingen bij ParkinsonpatiŽnten door medicijnen.

Steeds meer bevestiging dat Ginkgo eerste keus zou moeten zijn bij Parkinson: 
wetenschappelijk onderzoek en ervaringen, effectief en niet/nauwelijks bijwerkingen.


Tekst: Riny Weistra - Laatst bijgewerkt 05-11-2014

Belangrijke updates

okt 2014: case report: parkinsonpatiŽnt knapt enorm op met ginkgo en multi

2012: 
onderzoek: ginkgo en ginseng ivm dopamine
onderzoek: fietsen werkt als medicijn
onderzoek: sint janskruid voorkomt neurologische achteruitgang
onderzoek: vitamine d
onderzoek: gaat intensief sporten achteruitgang tegen?


 

 
Niks doen is ook een optie
De medicijnen tegen de Ziekte van Parkinson helpen eerst wel, maar na een poosje veroorzaken ze juist de verschijnselen die ze zouden moeten bestrijden. Toch worden ze nog steeds voorgeschreven en geaccepteerd door de patiŽnten. Waarom? Goede vraag. Het antwoord is dat mensen gewoon wat willen doen als ze ziek zijn, ze willen er iets aan doen. Niks doen is ook een optie, roep ik wel eens, en soms een veel betere optie. Maar, oneerbiedig gezegd, die optie hebben de meeste mensen niet "in hun kop" zitten. De artsen/specialisten zijn ook ingesteld op "iets doen". En zo is de cirkel rond. 

Levodopa bijwerking
In de medische literatuur kun je lezen dat bij gebruik van het Parkinson-middel Levodopa, de motorische bijwerkingen na 5 jaar bij ongeveer 40% en na 10 jaar bij 80-90% van de gebruikers gaan optreden. Bron: spreekuurthuis.nl en parkinsonplaza.nl

In het artikel Gebruik van levodopa in de vroege stadia van de Ziekte van Parkinson, bepleiten een aantal deskundigen dat men zich niet door angst voor complicaties op de lange termijn moet laten leiden bij de keuze voor een bepaald geneesmiddel. Of hun argumenten overtuigend zijn, kun je zelf bepalen. 
Zie: https://www.mijnzorgnet.nl/parkinson/m/bestanden/2195/download.aspx
Klik daar op Bestanden > Parkinson bestanden > artikel levodopa Haaxma et al, 21 feb 2011

Prof. Van Hilten: Tunnelvisie
Medicatie veroorzaakt nieuwe stoornissen
Neuroloog prof. Van Hilten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) sprak op 23 mei 2008 in een rede over Parkinson.†Hij zegt daar dat men zich lange tijd heeft gefocust op het dopamine-systeem, en mede daardoor op de motorische (bewegings-) stoornissen; een goed voorbeeld van tunnelvisie. Maar de laatste decennia is men tot het besef gekomen dat een scala aan andere stoornissen onderdeel uitmaakt van deze ziekte. Die ook een adequate behandeling vereisen. Vooral ook omdat ťťn van die stoornissen, de stemmingsstoornis, volgens patiŽnten de belangrijkste bepalende factor van kwaliteit van leven is.

Bovendien zegt hij:
Daarnaast blijkt de medicatie die gebruikt wordt om de motorische stoornissen te behandelen, nieuwe stoornissen te veroorzaken. Dit betreft vooral overbeweeglijkheid, hallucinaties, slaperigheid overdag en in een kleiner percentage van de patiŽnten dwangmatige verschijnselen als hyperseksualiteit, gokken of excessief koopgedrag.

De volledige rede, de oratie, van Prof. Van Hilten vind je hier:
www.leidenuniv.nl/tekstboekjes/content_docs/oratie_van_hilten.pdf  
(Prof. dr. J.J. van Hilten, Stilstaan bij bewegen)

Parkinson is niet alleen een dopamine-probleem, maar ook een serotonine-probleem
Bij de Ziekte van Parkinson worden vele soorten zenuwcellen in de hersenen aangetast, niet alleen de voor dopamine belangrijke cellen, maar ook bijvoorbeeld die voor serotonine. 

Serotonine
speelt een grote rol bij stemming en gedrag, geheugen, slapen, bloeddruk, pijn. 
Dopamine
bij beweging, maar ook bij genot, blijdschap, geheugen, aandacht, motivatie, gedrag, leren en slaap. 

Bij de behandeling van de Ziekte van Parkinson richt men zich tot nu toe vooral op dopamine i.v.m. bewegingsstoornissen. 

Prof. Van Hilten zegt in zijn oratie: De nieuwe visie op de Ziekte van Parkinson roept om een behandeling die het ziekteproces aan de basis aanpakt zodat ook niet-motorische stoornissen kunnen verbeteren.

Update okt 2014
Tegen prof v Hilten zou ik willen zeggen: kijk naar de natuurlijke middelen die op deze pagina worden genoemd. Sterke aanwijzingen uit ervaringen en onderzoek dat ParkinsonpatiŽnten hier zeer bij gebaat kunnen zijn, zowel motorisch als niet-motorisch. Bijwerkingen niet of nauwelijks (zie verderop op deze pagina, en lees daar ook wat de reden is dat de reguliere geneeskunde deze middelen negeert). 

Prof. Van Hilten is hoofdonderzoeker bij Scopa-Propark: www.scopa-propark.eu 

In beginfase geen trillen, stijfheid, traagheid e.d.
Pas als 50-70% van de dopamine≠producerende hersencellen verdwenen is, krijgt de patiŽnt last van symptomen als trillen, stijfheid en traagheid.†
Meer: Brein compenseert tijdens beginfase Parkinson, 13-11-2012, eoswetenschap.eu 
Hier de bijbehorende onderzoeken in de database Pubmed: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Nuenen%20B

Voorbeelden van bijwerkingen
Hoe erg het is gesteld met de bijwerkingen van de medicijnen tegen Parkinson, kun je lezen als je de forums van ParkinsonpatiŽnten bezoekt. Met krijgt een medicijn, ondervindt bijwerkingen, krijgt daar weer een medicijn voor, enz. 

Hier een voorbeeld van een Parkinsonforum (maart 2009):
Mijn moeder is parkinsonpatiŽnte en slikt/gebruikt heel wat medicijnen o.a.: Sinemet, Domperidon, Florinef, Paracetamol, Leponex, Seroquel, Lorezepam, Exelon pleisters + Apo via een pompje. Mijn moeder heeft last gehad van "toxische psychose" waarvoor ze onlangs in het ziekenhuis is behandeld. De psychose is gedeeltelijk onder controle, echter ze heeft nog steeds angstaanvallen en moeite om nieuwe indrukken te verwerken. Ook heeft mijn moeder veel buikpijn. Ondanks de meerdere onderzoeken (rŲntgenfoto, echo, colonoscopie etc) is er geen oorzaak gevonden. Men zegt dat mijn moeder een luie darm heeft (door de parkinsonmedicijnen en de ziekte zelf), wat resulteert in obstipatie en dus buikpijn. Voor de zogenaamde obstipatie wordt al een hele tijd Movicolon en Lactosesyroop gebruikt, echter verbetering blijft uit. Ook wordt er een dieet gevolgd, echter dit levert ook geen positief resultaat. Wie heeft ervaring met alternatieve geneeskunde m.b.t. de buikpijn en/of de angstaanvallen? Wie (mensen met positieve ervaring) kan mij helpen aan details / mogelijke adressen waar ik terecht kan voor alternatieve geneeskunde voor de genoemde klachten? 

Toxische psychose, dat wil zeggen psychose door vergiftiging. Door de medicijnen. Dit staat ook vermeld als bijwerking op de site Farmacotherapeutisch Kompas.
Luie darm, buikpijn door constipatie. Volgens artsen door de medicijnen en de ziekte zelf.
Bijwerkingen, zie:
www.fk.cvz.nl/default.asp?soort=preparaattekst&naam=levodopa_carbidopa Bijwerking dyskinesie (wilde bewegingen) door levodopa
Deze bijwerking gaat nooit weer over


PatiŽnten met de Ziekte van Parkinson gebruiken meestal het medicijn levodopa. Eťn van de bijwerkingen van dit middel is het on-off fenomeen. In de on-fase komen wilde, ongecontroleerde bewegingen voor, van armen, benen en hoofd. Dit noemt men dyskinesie. Vervolgens vindt er in de off-fase een sterke remming van de spieractiviteit plaats. 

In zo'n geval wordt de patiŽnt overgezet op andere medicijnen. Deze middelen hebben echter ook bijwerkingen en bovendien gaat de dyskinesie nooit meer helemaal weg.

Bron: Nieuwsbericht Universiteit Groningen, 1 maart 2012
Titel van het bericht: Vorm receptor voorspelt bijwerkingen Parkinson medicijn 

(
Ook kan een patiŽnt in zo'n geval in aanmerking komen voor DBS, Deep Brain Stimulation. Is dit een goede oplossing als dit ook maar een paar jaar verbetering geeft? Meer hierover verderop op deze pagina.

Dit bericht gaat eigenlijk over het volgende:
Nieuw is dat men op basis van de aanwezigheid van een bepaalde zenuwcelreceptor kan voorspellen of een parkinsonpatiŽnt gemakkelijk dyskinesie krijgt van het medicijn levodopa. De patiŽnt kan dan vanaf het begin van de behandeling een ander middel krijgen. In de toekomst wil men ook een stofje ontwikkelen om de receptor te blokkeren, waardoor iemand toch levodopa kan gebruiken zonder bijwerkingen te krijgen.

Verzwijgen van bijwerkingen
Wat mij altijd opvalt is dit: pas als men een oplossing heeft gevonden om bijwerkingen of complicaties te voorkomen of te verminderen, is men hier zeer openhartig over. De bijwerkingen cq complicaties (tot dan toe) worden breed uitgemeten. Maar als men er nog geen oplossing voor heeft, hoor je er in het algemeen weinig over. Dat is ook wat patiŽnten stoort die hier mee te maken krijgen: het verzwijgen, bagatelliseren of verhullen van mogelijke bijwerkingen. Meer hierover elders op deze pagina. 

Fysiotherapeut over dyskinesie
Een reactie / opmerking in het Forum Parkinson op Mijnzorgnet (feb 2011):
Na jaren levodopagebruik zie ik bij mijn (vooral) oudere ParkinsonpatiŽnten hevige dyskinesieŽn ontstaan. Dyskinesie die dan weer wel en dan weer niet aanwezig is. Dan weer heftig dan weer minder heftig. Fors negatieve impact op de activiteiten van het dagelijks leven. Tijdens het beweegprogramma vaak de reden om te moeten stoppen

Wikipedia Levodopa:
Afhankelijk van de dosering kunnen onwillekeurige bewegingen, dyskinesieŽn, zowel vroeg als laat in de behandeling optreden. Bij voortgezette behandeling treden deze bij 50Ė80% op tijdens de top van de bloedspiegel; het zenuwstelsel wordt steeds gevoeliger voor deze bijwerkingen.Verslavingen als bijwerking
Prof. Van Hilten zei het al, ook verslavingen staan in het rijtje van bijwerkingen. Op de site van IOCOB kun je dit lezen: 
Alleen in Nederland kampen volgens recente wetenschappelijke rapporten, honderden, zo niet duizenden, ParkinsonpatiŽnten door hun medicatie met gok-, koop-, eet- en seksverslaving. Mede dankzij (inter)nationale media-aandacht zijn de soms desastreuze bijwerkingen tot nu toe bekend geworden. Helaas alleen nog maar in kleine kring. Schaamte en ontkenning zorgen er voor dat dergelijke patiŽnten te lang onbehandeld en onbegrepen blijven.
Zie: www.iocob.nl/ziekte-van-parkinson/verslaving-door-medisch-handelen.html 

Op de Parkinsonforums kun je lezen dat patiŽnten vaak niet weten dat de medicijnen tot ernstige verslavingen kunnen leiden. Niet iedere neuroloog vertelt dit erbij. En de bijsluiter vertelt het in verhullende taal: gedragsstoornissen noemt men het. Het woord verslaving gebruikt men niet. 

Hoe ernstig zoín verslaving kan zijn, hier een voorbeeld van een Parkinsonforum (jan. 2009):
Sinds 2000 heeft mijn man Parkinson. In 2003 kreeg hij requip voorgeschreven (tot 4 maal daags 2 mg). Na korte tijd veranderde zijn gedrag totaal. Er was sprake van agressief sexueel gedrag, gelukkig alleen op mij gericht. Ik kende hem niet meer terug. Toen ik dit bij de neuroloog ter sprake bracht, zei hij dat er wel obsessieve gedragsveranderingen konden optreden, maar dat ik dan moest denken aan gokverslavingen. Ik werd dus het bos ingestuurd. Om de verschijnselen te beperken kreeg mijn man Androcur voorgeschreven. Dit alles heeft onze relatie en ons gezin de laatste jaren geen goed gedaan. Wij zijn door een hel gegaan. Dit kan worden bevestigd door artsen, kinderen, familie en vrienden. De details zal ik u besparen. Wie schetst echter mijn verbazing toen bij googelen van Requip er op Amerikaanse sites gesproken werd over onderzoeken (o.a. Mayo Clinic) waarbij 13% van de Requipgebruikers ernstige OBD (obsessive behavior disorder) vertoonde. Er zijn zelfs patiŽnten geruÔneerd door hun gokverslaving, dus niet door een lotje extra te kopen. Op deze sites werd ook het gedrag van mijn man beschreven. In de USA is zelfs in augustus 2008 de fabrikant van Mirapex (ook een dopamine antagonist) veroordeeld wegens nalatigheid, het niet vermelden op de bijsluiter van deze bijverschijnselen. Het gaat er mij om dat ook Glaxo Smith Kline deze dingen op de bijsluiter niet vermeldt, en als dit je overkomt, je dus niet eens weet waar aan te kloppen. Wij wonen in Spanje en de laatste herziening van de bijsluiter is januari 2006. Graag zou ik willen weten of er patiŽnten of familieleden zijn die zich in dit verhaal herkennen, en zo ja, hoe wij GSK samen hiervoor aansprakelijk kunnen stellen. Misschien kan dit soort verdriet dan in de toekomst worden voorkomen. 

Dezelfde problemen bij Fibromyalgie, Restless Legs Syndroom, Tandenknarsen
Het probleem van verslaving door medicatie speelt ook bij andere aandoeningen, zoals Ďrestless legs syndroom' en fibromyalgie, aangezien dopamine-agonisten in toenemende mate ook bij deze kwalen worden voorgeschreven. Bron: Medisch Contact, 20 mei 2010
In het nieuws maart 2012: Deze medicatie wordt nu ook voorgesteld bij tandenknarsen tijdens de slaap. 


Onderzoek: onvoldoende waarschuwing voor bijwerkingen
Informatie over een onderzoek naar de bijwerking verslavingen vind je op de site Parkinsonplaza, in een bericht uit 2008: Nieuw onderzoek bevestigt risico 
Een citaat: Vooral het onvoldoende waarschuwen voor de bijwerkingen van dopamine-agonisten door de farmaceutische industrie is een doorn in het oog van veel slachtoffers. 
Je vindt in dit bericht o.a. een verwijzing naar het volledige onderzoeksverslag, naar een uitzending hierover van Een Vandaag (25-02-2008), naar artikelen van Hans Bogers over dit onderwerp, enz


Rechtszaken en veroordeling tot schadevergoeding
Ondertussen zijn er diverse rechtszaken aangespannen tegen farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer AustraliŽ, Aspen Pharmacare AustraliŽ en Glaxo Smithkline (GSK). En er zijn ook al veroordelingen uit voortgevloeid, bijvoorbeeld:
In Frankrijk is begin 2011 het farmaceutische bedrijf Glaxo Smithkline (GSK) veroordeeld tot het betalen van 117.000 euro schadevergoeding aan de 51-jarige parkinson-patiŽnt Didier Jambart. Hij raakte verslaafd aan seks en kansspelen na een behandeling tegen Parkinson. Jambart nam het medicijn Requip tussen 2003 en 2005, in die tijd stonden deze bijwerkingen niet vermeld in de bijsluiter. Het medicijn stond al lange tijd bekend om zijn ongewenste verslavingseffecten, maar waarschuwingen voor deze bijwerkingen verschenen pas in 2006 op de verpakking. Jambart en zijn advocaat zeiden dat sinds de media-aandacht voor deze zaak nog honderden gebruikers van Requip zich hadden gemeld met gelijksoortige klachten. 
Bron: AD, 31-03-2011, Artikel: Man werd seksverslaafd door Parkinson-medicijn 

Ook in dat bericht

Professor Pierre Pollak: 15% patiŽnten gedragsstoornissen door aantasting zenuwstelsel vanwege dopaminerge medicijnen 
Prof. Pollak is hoofd van de afdeling neurologie van de universitaire ziekenhuizen van GenŤve. Hij doet deze uitspraak in het bericht in het AD op grond van recente studies. 


Parkinson en alternatieve geneeswijze

Mijn motivatie om dit artikel te schrijven, is dat een van mijn naasten de Ziekte van Parkinson heeft. Reguliere medicijnen wil hij niet gebruiken, vanwege de redenen die in de voorgaande alinea's staan vermeld. Vooral het voorbeeld van zijn vader die ook deze ziekte had, en wel deze medicijnen gebruikte, deed hem besluiten: dat nooit. 

De persoon waar ik het hier over heb, gebruikt alternatieve middelen. 

Al heel lang Ginkgo Biloba voor zijn "hoofd". Daar heeft hij veel baat bij. De bekende Parkinsonverschijnselen zoals problemen met de concentratie, het geheugen, plannen enz., zijn daar aanmerkelijk door verbeterd. 
Update: wetenschappelijk onderzoek ginkgo, zie verderop op deze pagina

Daarnaast gebruikt hij Ginseng. In hoeverre dat helpt, is niet precies na te gaan. Ginseng staat bekend om de positieve invloed op de geest en het lichaam. 
Update: wetenschappelijk onderzoek ginseng, zie verderop op deze pagina

Daarna is hij ook nog Sint Janskruid gaan gebruiken. Ook daar heeft hij veel baat bij (elders op deze site meer over Sint Janskruid, klik hier). Dit middel heeft een hele goede uitwerking op zijn stemming, hij is niet meer zo somber en heeft veel meer levensmoed en zin om dingen aan te pakken. De slaap is ook beter. Hij had in lichte mate last van apneu. Die klacht is verdwenen. Hij heeft ook minder last van spierpijn. 

Psychiater Rogier Hoenders is een voorstander van het gebruik van Sint Janskruid, lees hier wat hij er over zegt. Sint Janskruid is namelijk bewezen effectief bij lichte tot matige depressie. Sint Janskruid heeft invloed op de neurotransmitters serotonine, noradrenaline en dopamine (zie de tekst over dopamine/serotonine elders op deze pagina). 

In ťťn van de vorige alinea's heb ik Prof. Van Hilten geciteerd die zegt dat men te lang eenzijdig op de bewegingsstoornissen gefocust is geweest. Hier nog een citaat van hem, waar ik het volledig mee eens ben: In de dagelijkse praktijk gaat alle aandacht uit naar de motorische stoornissen van de Ziekte van Parkinson. Uit meerdere onderzoeken bij patiŽnten met deze ziekte blijkt echter dat niet de motorische stoornissen, maar de stemmingstoornis de belangrijkste bepalende factor van kwaliteit van leven is.

Update. Daarnaast toont onderzoek aan dat Sint Janskruid een werking kan hebben om achteruitgang bij Parkinson te voorkomen. Hier een artikel over dit onderzoek (het onderzoek staat onder het artikel genoemd): Medicinal Plant, St John's Wort, May Reduce Neuronal Degeneration Caused By Parkinson's Disease
Link: www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090511181252.htm 

Over het onderzoek:
De onderzoekers zeggen dat uit diverse eerdere onderzoeken is gebleken dat Parkinson o.a. te maken heeft met oxidatieve stress in het brein. Daarom wordt vaak geadviseerd om grote hoeveelheden antioxidanten in te nemen. Dit kan de klachten doen verminderen, en de voortgang van de ziekte vertragen. In dit onderzoek is gekozen voor Sint Janskruid omdat deze plant bewezen effectief is als anti-oxidant. Dat toont dit onderzoek ook weer aan. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat de werking het grootst is bij gebruik van (het extract van) de hele plant.

De hele plant werkt beter: dit noemt men een synergetisch effect. Synergie = de onderlinge delen versterken elkaar. Dat is vaak zo met planten. De hele plant is meestal meer en beter werkzaam dan een geÔsoleerde stof. Meer over synergie op de pagina Zelfzorgmiddelen, in deze alinea: Het voordeel van de hele plant. 

Fietsen is ook bijzonder heilzaam. Hij probeert iedere dag een flinke fietstocht te maken. Het helpt hem enorm tegen spierpijn, tegen bewegingsproblemen, en het verbetert zijn stemming. Als het vanwege het weer niet mogelijk is te fietsen, gaat hij een stuk lopen. Stilzitten is funest, is zijn ervaring. Dan kom je in een vicieuze cirkel van steeds meer klachten. Hoe raar het ook klinkt: vermoeidheid is te bestrijden met bewegen. Natuurlijk komt het een enkele keer voor dat hij weinig zin heeft en een rustdag neemt. Maar dan merkt hij ook direct dat dat niet goed is, en besluit hij de vicieuze cirkel weer te doorbreken en weer op de fiets te stappen.
Update. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt zijn ervaring: fietsen werkt als medicijn bij Parkinson! Zie verderop op deze pagina.

Lees ook wat prof. Bloem hier over zegt:
Alles wat patiŽnten zelf kunnen doen is ongelooflijk belangrijk, en je moet als patiŽnt juist proberen zelf de regie in handen te houden. Het is belangrijk om goed te blijven bewegen, en als het lopen moeilijk gaat, zijn er gelukkig kennelijk nog heel veel alternatieve opties om in beweging te blijven. (zie link in de alinea Diagnose op deze pagina) 

In de medische literatuur lees je vaak dat ParkinsonpatiŽnten een tekort hebben aan diverse vitaminen (vooral Vit. D en B). Daarom is hij een multivitamine gaan gebruiken, maar daar reageerde hij niet goed op, hij kreeg er slaapstoornissen door (om plm. 02.00 uur werd hij wakker, en pas veel later kon hij weer doorslapen). Hij is daarom overgestapt op een aantal afzonderlijke vitaminen, namelijk Vit. D3 en Vit. B-complex (geen chemisch nagemaakte, maar natuurlijke vitaminen van het merk Solgar). 

Update - Meer over vitamine D:
In eerste instantie gebruikte hij 1 capsule per 3 dagen (zowel van B-complex als D3). Bij bloedonderzoek bleek dat hij toch nog een tekort had aan Vitamine D. Daarom is hij overgestapt van 1 capsule per 3 dagen naar 1 capsule per dag. (Niet alleen bij ParkinsonpatiŽnten, ook bij ouderen in het algemeen, en zelfs bij jongeren, schijnt een tekort aan Vitamine D veel voor te komen.)

Update: Vitamine D is erg belangrijk bij Parkinson. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Hier een artikel over dit onderwerp, met onderaan de onderzoeken: Vitamine D bij Parkinson
Link: www.iocob.nl/ziekte-van-parkinson/vitamine-d-bij-parkison.html  

Voor een andere aandoening gebruikt hij Chlorella (van het merk Solgar, vanwege de kwaliteit: zonder verontreiniging, en met gebroken celwand voor een goede opname in het lichaam). Meer op de pagina Zelfzorgmiddelen: Is Chlorella een wondermiddel? 

Wonder boven wonder heeft hij het krom voorovergebogen lopen ook snel afgeleerd, door er steeds op gewezen te worden en dit te corrigeren. Een geluk bij een ongeluk is misschien dat hij via Cesartherapie oefeningen heeft gekregen vanwege een ongeluk vroeger. Door dit ongeluk heeft hij een schouderprobleem. Daar doet hij dagelijks oefeningen voor, wat waarschijnlijk ook goed uitpakt voor zijn houding.

Op een Parkinsonforum las ik van iemand dat deze zijn houding had gecorrigeerd door te gaan zwemmen. Je kunt uit deze voorbeelden opmaken dat de neiging krom te gaan lopen dus aangepakt kan worden. Dat zal lastiger zijn voor een gebogen houding die al langer bestaat. Dit zijn voorbeelden van mensen die direct in actie zijn gekomen tegen de gebogen houding, met succes. 

Een middeltje dat hij incidenteel gebruikt voor ontspanning, bijvoorbeeld bij inslaap- en doorslaapproblemen, is Passiflora Complex van Vogel. Wat druppeltjes in een beetje water een poosje onder de tong houden, werkt snel en doeltreffend. 

Een goede en gezonde remedie tegen obstipatie/constipatie (verstopping darmen) zijn geweekte gedroogde pruimen. Dagelijks innemen, aantal naar behoefte. Maar ook Chlorella is goed voor de stoelgang en werkt tegen verstopping. 

De persoon waar het hier over gaat, gebruikt altijd biologische voeding. In hoeverre dat bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van klachten, is moeilijk te meten. Maar slecht zal het niet zijn, voor de totale gezondheid en misschien ook voor Parkinson. Want Parkinson wordt regelmatig in verband gebracht met pesticiden.

Gebruik
De middelen die hij gebruikt, heeft hij stuk voor stuk ingevoerd, om te kijken hoe hij er op reageert. En hij is ook eens overgestapt op Ginkgo in vloeibare vorm. Vreemd genoeg werd hij daar wat opgejaagd van. Hoe dat kan? Geen idee. Maar hij is er mee gestopt en weer overgestapt op de capsule-vorm. Hij heeft genoeg aan een hele lage dosering (daardoor zijn we bij het merk Herb Tech uitgekomen).

Dosering
Bij een hoge dosis van de middelen die hier genoemd staan, voelt hij zich niet goed.

Hij gebruikt per dag:
1 capsule Ginkgo Biloba (merk Herb Tech)
1 capsule Sint Janskruid (merk Vitotaal)
1 capsule Vit. D3 (merk Solgar)
2 capsules Chlorella (merk Solgar)

Daarnaast:
1 keer per 3 dagen 1 capsule Ginseng (merk Vitotaal)
1 keer per 3 dagen 1 capsule Vit. B-complex (merk Solgar) 

Update okt 2012: 
Ginkgo, Ginseng en dopamine
Wetenschappelijk onderzoek 

Zoals je op deze pagina (hierboven) kunt lezen: het middel Ginkgo hebben wij gekozen voor problemen met zijn "hoofd", concentratie, geheugen, plannen, enz. Ginkgo staat bekend om het verbeteren van deze functies. Ginseng kozen we vanwege de goede werking op het algemeen welbevinden (lichaam en geest). Ginkgo heeft merkbaar effect, van Ginseng kunnen we niet met zekerheid vaststellen of het wel of niet werkt, hij neemt dit voor de zekerheid. Echter het is waarschijnlijk een schot in de roos geweest, want nu vinden we op internet informatie dat deze twee middelen een positieve invloed hebben op het dopamine-gehalte in de hersenen.

In o.a. dit artikel:

Ginkgo Biloba's Effect on Dopamine Levels:
www.livestrong.com/article/280041-ginko-bilobas-effect-on-dopamine-levels 

Het gaat om dierstudies, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, en opgenomen in de database PubMed, website: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Het betreft deze 4 onderzoeken: 10416821, 15773909, 19666100, 20105177 
Je kunt het volgnummer van het onderzoek intikken in het zoekvak op de pubmed-website. 
Je kunt een onderzoek ook rechtstreeks vinden door het volgnummer achter de URL van de site te plaatsen. Bijvoorbeeld, het eerste onderzoek van de vier hier genoemd, vind je zo: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10416821 

Op die website vond ik ook nog een artikel over Chinese kruiden, o.a. Ginkgo en Ginseng, bij Parkinson: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17691984 

In het artikel hieronder wordt ook nog deze dierstudie genoemd: 15472919 
En een aantal studies over de mogelijke werking van Ginkgo.

Update okt 2014

Arts beschrijft enorme verbetering grootvader met ginkgo en multi-supplement

Artikel: 
Is Ginkgo biloba and/or a Multivitamin-multimineral Supplement a Therapeutic Option for Parkinson's Disease? A Case Report 
In medisch tijdschrift: Global Advances in Health and Medicine, www.gahmj.com/doi/full/10.7453/gahmj.2013.096 
Citation: Global Adv Health Med. 2014;3(4):43-44 
Om dit artikel te kunnen lezen moet je je registreren op die site, dat gaat vrij makkelijk, maar je kunt het ook vinden op andere plekken op internet, bijvoorbeeld in de medische database PubMed: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104556  

Het is geschreven door een arts, Gary D. Conrad, MD, verbonden aan Midwest Regional Medical Center, Oklahoma City. Zijn grootvader had al jaren Parkinson en gebruikte het medicijn Sinemet. Op een gegeven moment viel hij steeds, en z'n familie vroeg deze kleinzoon/arts om raad. Deze klacht kan ook komen door andere aandoeningen dan Parkinson, bijvoorbeeld vaatproblemen. Hij schreef z'n grootvader daarom Ginkgo voor en een multivitamine/mineralen supplement. Het vallen werd een stuk minder, maar dat niet alleen, de Parkinson-klachten verbeterden enorm. 

Citaat: 
The results were near-miraculous. Over a 6-week period, not only did my grandfather's falling episodes dramatically decrease, but his tremors improved by 80% to 90%. Before, when he attempted to eat, he would ďsling food across the roomĒ and frequently had to be spoon-fed by family. After treatment with ginkgo and the multivitamin-multimineral, he was capable of feeding himself and going out to eat. He was able to continue to live at home, and his overall quality of life had markedly improved. 

Dit heeft plm 10 jaar geduurd, waarna hij (op 90-jarige leeftijd) in een verpleeghuis werd opgenomen, en men de Ginkgo-medicatie stopte. Hij leefde nog 3 maanden, en ondanks het stoppen met Ginkgo keerden zijn tremors niet terug naar het niveau van voor deze behandeling. 

(Details over samenstelling en dosering Ginkgo en Multi in het artikel)

Na deze gevalsbeschrijving (case-report) bespreekt deze arts een aantal studies over de behandeling van Parkinson met Ginkgo en met vitaminen/mineralen, en de mogelijke manieren van werking van deze middelen. 

Ook het onderwerp bijwerkingen komt aan de orde. Daarover zegt het artikel: 

- Ginkgo biloba is ťťn van de meest bestudeerde kruiden ter wereld, en het inwendig gebruik van het ginkgoblad-extract is slechts zelden in verband gebracht met bijwerkingen, waarvan de meeste gering zijn. Bron: American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. Ginkgo Leaf (Ginkgo biloba). 2003 
- Een onderzoek in 2013 van het US government's National Toxicology Program dat het middel niet veilig zou zijn, is in 2014 weerlegd door het American Botanical Council (details: zie artikel).

Meer info Ginkgo

Zie ook het artikel Voedingsadviezen in een vroeg stadium van Parkinson, op de website dieetcare.nl (Praktijk voor Voeding en Natuurgeneeskunde). Je kunt daar o.a. lezen:
Ginkgo Biloba is een sterke antioxidant en verbetert de doorbloeding van de hersenen. Het kan ondersteunen bij de aanmaak van dopamine. Aanbevolen dosering die vaak wordt genoemd is twee maal daags 80 mg.

Over het belang van antioxidanten bij Parkinson, lees dit artikel met verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek: We roesten toch! Antioxidant theorie gerevitaliseerd
Link: www.iocob.nl/ziekte-van-parkinson/we-roesten-toch-antoxidant-theorie-gerevitaliseerd.html 


Waarom wordt dit middel niet gebruikt in de reguliere geneeskunde? 

Aanwijzingen genoeg dat Ginkgo een effectief en veilig middel is bij Parkinson. Een studie met een groep patiŽnten zou op z'n plaats zijn. Waarom doet men dat niet? 

Dat kun je lezen in deze alinea: Onze gezondheidszorg zit vreemd in elkaar 
En in de alinea op de pagina Cholesterol-Statines: Hoe komt het dat deze gevaarlijke middelen nog steeds aan miljoenen mensen worden voorgeschreven 

Des te vreemder dat men zo'n middel buiten de deur houdt, als je weet dat zeker de helft van de middelen in de reguliere geneeskunde niet is bewezen voor de kwaal waarvoor men voorschrijft. Men noemt dit: off-label voorschrijven. 
Zie het artikel van 18-10-2014 in de NRC: Medicijn vaak voor andere ziekte gebruikt dan bedoeld 
Link: www.nrc.nl/nieuws/2014/10/18/medicijn-vaak-voor-andere-ziekte-gebruikt-dan-bedoeld 

En als je dan nog denkt dat het allemaal zo zeker is, en zo goed bewezen in de reguliere geneeskunde, bekijk dan de vermakelijke lezing van prof Smulders: Het Evidencebeest. 
Te vinden in deze alinea: www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm#Regulier 


Update dec 2012:
Fietsen is medicijn bij Parkinson
(motorisch en cognitief)
Wetenschappelijk onderzoek

Fietsen bij Parkinson werkt als medicijn 
Dat blijkt uit onderzoek van Jay Aberts (en anderen), verbonden aan de afdeling Neurologie van Cleveland Clinic. Hij kwam bij toeval achter de heilzame werking bij Parkinson door een lange-afstands rit per tandem met achterop een parkinsonpatiŽnte. Daarna is hij onderzoek gaan doen met meerdere patiŽnten. 

Het moet dan wel gaan om stevig doortrappen, niet om fietsen met een slakkengangetje. Op scans van de hersenen zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar, vergelijkbaar met het nemen van medicatie. De effecten houden lang aan volgens onderzoeker Alberts (zie link video verderop op deze pagina)


Hier de onderzoeken

1. Changes in executive function after acute bouts of passive cycling in Parkinson's disease
gepubliceerd in: Journal of Aging and Physical Activity
te vinden in de database PubMed:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21558565
conclusie: These findings suggest that passive exercise could be a concurrent therapy for cognitive decline in PD.
Men doelt hier met passive (cycling) op het zitten (en trappen) achterop een tandem. 
Een therapie om cognitieve achteruitgang te voorkomen 

2. It is not about the bike, it is about the pedaling: forced exercise and Parkinson's disease
gepubliceerd in: Exercise and Sport Sciences Reviews
te vinden in de database PubMed:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799425
citaat: A novel forced exercise intervention is described that has resulted in improved motor function and central nervous system function in PD patients
In het Nederlands: verbetering op gebied bewegingsfunctie en centraal zenuwstelsel


Hoofdonderzoeker en video's

Gegevens van de  hoofdonderzoeker, Jay Alberts, vind je hier:
http://my.clevelandclinic.org/staff_directory/Staff_Display.aspx?DoctorID=6514 

Boven de foto kun je klikken op: Doctor's video
Start de video, daarna verschijnt automatisch de tweede video
Deze laatste is het interessants vanwege de getoonde hersenscans die het effect van fietsen laten zien, vergeleken met medicatie. 


Meer gegevens

Een artikel in the Daily Mail van 26-11-2012, getiteld How pedal power could ease Parkinson's: Cycling can improve connections in brain regions linked to the disease, gaat over deze onderzoeken. 

Enkele passages uit het artikel: 

In the study, he carried out a series of scans on the brains of 26 Parkinsonís patients who used exercise bikes three times a week for two months. 
The exercise improved (boosted) connections between brain regions linked to the disease and boosted patientsí co-ordination and balance. 
The results show that forced-rate bicycle exercise is an effective, low-cost therapy for Parkinsonís disease. 
They also want to see whether other forms of exercise such as swimming and rowing have similar benefits.
A regular exercise routine can help those with the condition to not only improve their general fitness but can also help to improve movement and balance as well as other symptoms of the condition such as anxiety and depression.

PatiŽnte voelt zich weer normaal tijdens toer
Op de website inevergiveup.org staat een verslag van een tandemtoer van een week over bijna 500 miles. Een parkinsonpatiŽnte zegt daar: het voelde die week alsof ik geen Parkinson had, het voelde alsof ik alles kon.

Onderzoek: Remt intensief sporten de achteruitgang van de ziekte?
In het programma Hart van Nederland van 22-11-2012 (video) zie je een parkinsonpatiŽnt op een hometrainer, samen met prof. Bloem. Deze zegt: Sporten is heel belangrijk voor parkinsonpatiŽnten. Niet alleen omdat het de symptomen onderdrukt, maar we hebben de hoop dat intensief sporten ook de achteruitgang van de ziekte afremt. Hij gaat daar onderzoek naar doen.

Informatie uit India: homeopathie kan helpen bij afbouwen medicijnen

In India is homeopathie volledig erkend, en de toepassing wordt gestimuleerd door de overheid. Er zijn plm. een kwart miljoen homeopatische artsen, in 3000 ziekenhuizen wordt homeopathie toegepast, en ruim 100 miljoen mensen maken er gebruik van. Daardoor is er veel ervaring met alle soorten ziekten. 

Een bekende kliniek is die van de Banerji's. Hier worden 1000 mensen per dag behandeld. Zij zijn vooral bekend vanwege hun kankerbehandeling, die nu ook in Nederland wordt toegepast. Meer op de pagina homeopathie/wetenschap, klik hier

Op hun website, in de rubriek Ask Your Doctor, staat een vraag over Parkinson (vraag 53). Daar zeggen zij dat het afbouwen van parkinson-medicatie erg lastig is. Zij noemen een aantal homeopatische middelen die kunnen helpen bij het afbouwen. Dat moet gebeuren onder begeleiding van een homeopatisch arts, niet op eigen houtje. . 

Dit advies geven zij: 
1. Lachesis 200, 's morgens om de andere dag, 
2. Gelsemium 6, twee keer per dag, 
3. Cuprum Metallicum 6, twee keer per dag gedurende een maand


Zijn plantaardige middelen inferieur aan "chemische" middelen?
Nee, maar onze gezondheidszorg zit vreemd in elkaar.


Je kunt op deze site lezen wat professor Kayser zegt over geneeskrachtige planten, hij noemt ze 'farmaceutische fabriekjes', en vindt dat ze als geregistreerd geneesmiddel in de apotheek verkrijgbaar zouden moeten zijn. Je kunt ook lezen wat psychiater Rogier Hoenders zegt over plantaardige middelen, zoals Sint Janskruid. Nog een voorbeeld: prof. Dieter Loew raadt plantaardige middelen aan bij diverse ouderdomsaandoeningen. Enz.

Waarom worden deze middelen dan niet voorgeschreven? Ze hebben niet of nauwelijks bijwerkingen, en ze werken goed. Dat heeft te maken met hoe onze gezondheidszorg in elkaar zit, en hoe onze maatschappij in elkaar zit. Je kunt dat bijv. lezen op de pagina over Cholesterol, in de alinea "waarom worden deze gevaarlijke middelen nog steeds voorgeschreven". Verder heeft het te maken met patenten en onderzoeksgeld. Onderzoek naar natuurlijke middelen gebeurt weinig omdat je op deze middelen geen patent kunt aanvragen. Daardoor kan er op deze middelen lang zoveel winst niet worden gemaakt als op de "chemische" middelen. Het geld voor onderzoek wil men er dubbel en dwars weer uithalen, maar dat lukt dus niet bij middelen waar je geen patent op aan kunt vragen. Onze gezondheidszorg zit zo in elkaar dat artsen afgaan op wat de farmaceutische industrie aanbiedt, en dat zijn dus de "chemische" middelen. Zie pagina Cholesterol, daar wordt uitgebreid ingegaan op deze kwestie. Daar komt nog bij dat wij "geprogrammeerd' zijn alsof deze chemische middelen beter zouden zijn dan plantaardige middelen. Maar dat is een misverstand. Dat komt op deze site op diverse plekken aan de orde.


Parkinsonvereniging forum: kritiek niet gewenst
Op het forum van de Parkinsonvereniging is een kritische houding tegenover de gevestigde medische stand taboe. In plaats van de discussie aan te gaan, reageert men nijdig, en de beheerders verwijderen berichten en accounts. Het doel van zo'n vereniging zou juist moeten zijn de patiŽnt te informeren over alle aspecten, ook de negatieve aspecten die ik op deze site aan de orde stel. Maar zo werkt het dus niet. Dit kan te maken hebben met de financiering, men ontvangt meestal geld van de farmaceutische industrie, men is dus niet onafhankelijk. Meer over deze kwestie op de pagina over Cholesterol in de alinea: Waarom worden deze gevaarlijke middelen nog steeds aan miljoenen mensen voorgeschreven. 


Persberichten over nieuwe medicijnen vaak zwaar overdreven
Doorbraak in onderzoek naar Dementie. Nieuw medicijn tegen Kanker. Hoopvol bericht voor ParkinsonpatiŽnten. Dit soort berichten verschijnen regelmatig in de pers, maar je hoort er later meestal niks meer van. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze berichten vaak zwaar overdreven zijn. Zie: http://sync.nl/medisch-nieuws-vaak-zwaar-overdreven 


DBS - Deep Brain Stimulation

In een artikel in Medisch Contact wordt gesteld, door de psychiaters Schlaepfer en Fins, dat de verwachtingen over DBS teveel worden opgeschroefd. Vooral positieve resultaten worden naar buiten gebracht, de negatieve worden verzwegen. En de pers doet er nog een schepje bovenop. 

Er is naÔviteit over de risico's. De operatie is betrekkelijk veilig, maar bloedingen en infecties kunnen optreden. Soms sterft er iemand (mortaliteit).

Als de operatie wel succesvol verloopt, dan zijn er nog de bijwerkingen en het probleem met goed afstellen. Persoonlijkheidsstoornissen komen voor, psychiatrische problemen, spraakstoornissen, en problemen met kwaliteit van leven. Sommigen komen van de regen in de drup. 

Het artikel heet: Kritiek op opmars diepe hersenstimulati
Link: http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/83906/kritiek-op-opmars-diepe-hersenstimulatie.htm 

Andere bron voor bovenstaande tekst: 

Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson
Odekerken, Van den Munckhof, Schuurman, De Bie
Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie 
vol 114 - nr. 4 - december 2013, pag 143 - 148 

(Niet de bijlage die ook op internet is te vinden, en slechts 1 pagina beslaat)

Wat lees ik nog meer in het kritische artikel op Medisch Contact? 

Citaat: 
Neurochirurg dr. Rick Schuurman (AMC), specialist op het gebied van DBS: ĎDe ziekte van Parkinson is progressief Ė mensen gaan langzaam achteruit. DBS zet hun ziekteproces gemiddeld vijf jaar terug. Maar ze worden, om zo te zeggen, niet geparkeerd. 

Dus na (gemiddeld) 5 jaar zit je weer op het niveau van voor de operatie? 
En wordt dat ook aan de patiŽnten verteld? 

Bijwerkingen en natuurlijke middelen

Deze behandeling komt voort uit het probleem van de bijwerkingen van de medicatie. Na een aantal jaren werkt die niet goed meer, en zelfs tegen je. Men krijgt dan last van plotselinge en onvoorspelbare overgangen, on/off fasen. Tijdens de on-fase treden hinderlijke wilde bewegingen op, men noemt dit: dyskinesie. Een andere term is: medicatie-geÔnduceerde responsfluctuaties. (Meer informatie elders op deze pagina.) Patienten die hier last van hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor deze DBS-operatie/behandeling. 

Dit probleem van een operatie vanwege de bijwerkingen is reden te meer om eens wat beter naar natuurlijke middelen te kijken, zoals Ginkgo. Een middel waarvan slechts sporadische en milde bijwerkingen bekend zijn. Diepdroevig dat onze geneeskunde zo in elkaar zit dat men geen aandacht heeft voor deze middelen. 
Zie deze alinea: Enorme verbetering met Ginkgo 
En deze: Waarom wordt dit niet voorgeschreven/gebruikt in reguliere geneeskunde 


Diagnose

De diagnose Parkinson is nog steeds niet met zekerheid te stellen. Ook niet met de moderne scanapparatuur. Pas als iemand is overleden, kan men door hersenonderzoek vaststellen of er sprake was van Parkinson. En dan blijkt dat men in een bepaald percentage van de gevallen de verkeerde diagnose had gesteld. Er bestaan namelijk ook een aantal ziekten met nagenoeg dezelfde verschijnselen als Parkinson, men noemt die Parkinsonismen.

Met een scan kan men bijvoorbeeld een tumor opsporen, en een aantal Parkinsonismen. Als deze Parkinsonismen niet worden vastgesteld, weet je nog steeds niet zeker of je Parkinson hebt. Je kunt dan nog steeds ťťn van de andere vormen van Parkinsonisme hebben, ťťn van die vormen die niet opgespoord kunnen worden met een scan.

Zie dit artikel van neuroloog prof. Bas Bloem:
https://www.mijnzorgnet.nl/parkinson/b/weblog/archive/2011/01/31/nucleaire-diagnostiek-bij-parkinson-dat-scan-en-ibzm-spect.aspx

In een ander artikel zegt prof. Bloem:
Als je nog kunt fietsen, pleit dat sterk voor de Ziekte van Parkinson, maar als je dat kort na het ontstaan van de klachten niet meer goed kunt, pleit dat juist voor het bestaan van een vorm van Parkinsonisme 
Zie:
https://www.mijnzorgnet.nl/parkinson/b/weblog/archive/2011/01/16/parkinson-en-fietsen-op-de-radio.aspxOok op deze site:

Bewijs werking homeopathie door celbiologen 
lees verder 

Bewijs verdunningen. Nu revolutie in de wetenschap
lees verder

Bewijs homeopathie in uitgebreid onderzoek Zwitserse overheid
lees verder

Cholesterol, bijwerkingen statines, alternatieven
lees verder